Ant Integra

La nostra part més social

ANT INTEGRA és un centre especial d’ocupació que neix de l’experiència del sector de la neteja amb la important missió de facilitar la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

Compartim el compromís social amb els clients que contribueixen contractant els nostres serveis per oferir llocs de treball a persones amb discapacitat que els permetin ser autosuficients i desenvolupar el seu projecte de vida.


Oferim l’ensenyament dels aspectes bàsics relacionats amb el compromís amb el treball i la participació en equips de treball per generar una rutina que proporcioni seguretat i continuïtat a l’empresa. 

ant-integra-
ant integra

OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Som una empresa compromesa amb tots els sectors de la societat i, des del nostre sector de la neteja i el manteniment ajudem a donar feina a persones amb discapacitat perquè creiem en el seu potencial humà.

Treballem amb ells, els formem i els acompanyem a treballar en una empresa.

En funció del tipus de discapacitat de la persona, s’assignen feines, màquines o estris de diferents tipus, també amb identificació per símbols i colors per facilitar-la.

A ANT INTEGRA desenvolupem activitats de formació en un entorn estable, centrant-nos en l’ensenyament i en les obligacions en l’àmbit professional per aprendre i contribuir al creixement personal de la persona.

CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

Crear valor econòmic per a cadascun dels treballadors, proporcionant un treball decent i remunerat perquè es sentin productius i valorats. El treball com a mitjà d’integració social. Fem que els treballadors se sentin membres actius de la societat i siguin reconeguts socialment. 


El treball és una oportunitat per créixer personalment i professionalment i assumir noves tasques per sentir-se productiu. 


Cal trencar les barreres de discapacitat combinant enginyeria i tecnologia entre empreses i particulars. 


ant-integra

A ANT INTEGRA adaptem els protocols de seguretat i salut per a persones amb discapacitat. 


Ajudem les persones amb un nivell de discapacitat del 33% o més a integrar-se a la feina. Ens encarreguem de totes les accions del procés de suport, des de l’entrada al centre especial d’ocupació fins a l’obtenció d’una feina amb una altra empresa externa o amb els nostres empleats.


Des de la nostra empresa, ens esforcem per proporcionar les eines, recursos i formació necessaris adaptats a les seves habilitats perquè puguin fer una feina productiva i oferir un servei de qualitat als nostres clients perquè puguin fer la seva feina d’una manera independent i satisfactòria.

L’objectiu principal és que tothom aconsegueixi una plena adaptació al món laboral i adquireixi els coneixements i habilitats necessàries per fer la feina de forma independent.

Contacte