Complir amb la llei LGD (2ª part)

ALTERNATIVES PER EMPRESES


En el seu origen la LGD estableix que el compliment s'ha de fer a través de la inserció directa de personal amb discapacitat en les empreses públiques o privades. Però hi ha excepcions. Casos en què l'empresa no pugui contractar persones amb discapacitat, o no es cobreixi la quota de reserva. Per a aquests casos hi ha unes mesures alternatives al seu compliment.

Per a aquests casos, hi ha les anomenades Mesures Alternatives a l'acompliment. S’han de sol·licitar davant el Govern autonòmic (en els casos en què el 85% de la plantilla tingui el seu lloc de treball en una mateixa comunitat autònoma) o davant del Ministeri d'Ocupació si les circumstàncies fossin unes altres.


CASOS CONSIDERATS EXCEPCIONALS


Manca de demandants d'ocupació. L'oficina d'ocupació pública davant la qual s'ha fet l'oferta haurà de certificar que l'oferta ha estat publicada, però que no hi ha hagut demanda per cobrir-la.

Lliurament per part de l'empresa d'un informe que justifiqui les raons tècniques, econòmiques o administratives que estableix la llei per no contractar persones amb discapacitat.

En aquest enllaç trobem la la sol.licitud oficial del Certificat d’ Excepcionalidat (vàlid només per a sol·licitants nacionals).